Hopp til innholdet

Hyttesøknad

Hyttesøknad for 2024
>>frist 10 april <<

Hytteleie kan bestilles 8 dager før første leie dag. Medlemmer med gyldig dugnads kort kan bestille hytte 14 dager før første leiedag. Dugnads kort må fremvises hvis 14 dagers-regelen brukes. Hytta kan bestilles for inntil 1 uke, eventuelt kan ny leie avtales innenfor vanlige frister. Straffegebyr ved for sen innlevering av nøkkel er kr. l00,- pr. døgn.

1.
Sommerleie Åstadtoppen.pdf

Size : 313.648 Kb
Type : pdf
2. Hyttekart Grenland Sportsfiskere.pdf
Size : 2246.154 Kb
Type : pdf
3. 4. Hyttesøknad vinter- og påske.pdf
Size : 314.603 Kb
Type : pdf

HUSK søknad før 10. april 2024!

10 april er søknadsfristen på Hardangervidda og Åstadtoppen i Bamble til sommeren.

Du finner søknadsskjema under «Hyttesøknad» på hjemmesida vår. Se under utleiepriser m.v. for nærmere opplysninger.

Korona-sitasjonen Du kan bare søke på vanlig måte, så satser vi på vanlig utleie som i fjor.

Egen båt på Åstadtoppen? Dersom noen ønsker å ha med egen båt på Åstadtoppen, så har vi mulighet for at de kan disponere vår båtplass uten tillegg i pris. Gi beskjed på søknadsskjema.

Finn Sigurdsen

Søknaden leveres ansvarlig tillitsvalgt, eller elektronisk til e-mail:  hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no