Hopp til innholdet

På valg:

2025  –  Leder: Bjørn E. Eik – 35 94 36 28 / 975 29 696 – leder@grenlandsportsfiskere.no – leder@grenland-sportsfiskere.no
2025  –  Nestleder: Sten Åge Egeberg – 992 39 394 – nestleder@grenlandsportsfiskere.no – nestleder@grenland-sportsfiskere.no
2026  –  Kasserer: Harald W. Jenssen – 901 43 415 – kasserer@grenlandsportsfiskere.no – kasserer@grenland-sportsfiskere.no
2026  –  Sekretær: Per Ivar Eidem – 415 41 430 – sekretaer@grenlandsportsfiskere.no – sekretaer@grenland-sportsfiskere.no
2025  –  Styremedlem: Dag Natedal – 950 63 393 – styremedlem@grenlandsportsfiskere.no
2025  –  Fiskeutvalget: Bjørn T. Hansen – 906 18 868 – fiskeutvalget@grenlandsportsfiskere.nofiskeutvalg@grenland-sportsfiskere.no
2026  –   Hytteutvalget / hyttesøknader: Robert Bærulfsen – 90 65 23 02  – hytteutvalget@grenlandsportsfiskere.no – hytteutvalg@grenland-sportsfiskere.no – hyttesoknad@grenlandsportsfiskere.no –  hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no
2026  –  Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen – 472 66 369 – kultivering@grenland-sportsfiskere.no
2025  –  Laks- & sjøørretutvalget: Morten Stensrud – 911 42 791 – lakseutvalget@grenlandsportsfiskere.no – lakseutvalget@grenland-sportsfiskere.no
2025  –  1. Varamann  – Magne Myrvang – 907 84 708
2026  –  2. Varamann – Tor Aschjem  – 975 11 613 – tor@telemarksettefisk.no

Respektér hverandre, våre regler ved fiske og på våre hytter slik at alle trives der de ferdes.

Bjørn Erik Eik
Leder

Hovedstyret 2024. F.V. Bjørn Terje Hansen, Tor Aschjem, Per Ivar Eidem, Harald W. Jenssen, Morten Stensrud, Bjørn Erik Eik,
Sten Åge Egeberg og Dag Natedal. (Robert Bærulfsen og Roger Johnsen var forhindret fra å møte).