Hopp til innholdet

Hyttesøknad

Hyttesøknad for 2024

Åstadtoppen
For uke 26 – 33 er det bare ukesleie. Søknadsfrist 10. Mai.
Du finner link til søknad litt lenger nede.

Hardangervidda
Disponeres bare om sommeren fra uke 26. Fra 25.06  til og med 18.08
Bytte av hytte lørdag klokka 12.00.

  1. Bekkjebukt… Ukesleie… Kr. 4800; … Søknadsfrist 10. April.
  2. Gjuvsjå… Ukesleie… Kr. 4800; … Søknadsfrist 10. April.


Hytteleie kan bestilles 8 dager før første leie dag. Medlemmer med gyldig dugnads kort kan bestille hytte 14 dager før første leiedag. Dugnads kort må fremvises hvis 14 dagers-regelen brukes. Hytta kan bestilles for inntil 1 uke, eventuelt kan ny leie avtales innenfor vanlige frister. Straffegebyr ved for sen innlevering av nøkkel er kr. l00,- pr. døgn.

1. Åstadtoppen
For uke 26 – 33 er det bare ukesleie. Søknadsfrist 10. Mai.
Sommerleie Åstadtoppen.pdf

Size : 313.648 Kb
Type : pdf
2. Hyttekart Grenland Sportsfiskere.pdf
Size : 2246.154 Kb
Type : pdf
3. 4. Hyttesøknad vinter- og påske.pdf
Size : 314.603 Kb
Type : pdf

HUSK søknad før 10. april 2024!

10 april er søknadsfristen på Hardangervidda og 10 mai for Åstadtoppen i Bamble til sommeren.

Du finner søknadsskjema under «Hyttesøknad» på hjemmesida vår. Se under utleiepriser m.v. for nærmere opplysninger.

Egen båt på Åstadtoppen? Dersom noen ønsker å ha med egen båt på Åstadtoppen, så har vi mulighet for at de kan disponere vår båtplass uten tillegg i pris. Gi beskjed på søknadsskjema.

Finn Sigurdsen

Søknaden leveres elektronisk til e-mail:  hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no