Hopp til innholdet

Kontaktinfo – organisasjon GS

Kontaktinfo – organisasjon  Grenland Sportsfiskere
Luksefjellvegen 881
Postboks 144,
3701 Skien
Kontonr.: 2610 22 03886
org.nr. 980.108.090

WEBGRUPPE
Web-ansvarlig og design: Dag Natedal
Generelle henvendelser til vår hjemmeside kan rettes til: web@grenland-sportsfiskere.no

KONTAKTER:
Leder: Bjørn E. Eik – 35 94 36 28 / 975 29 696 – leder@grenland-sportsfiskere.no
Nestleder: Sten Åge Egeberg – 992 39 394 – nestleder@grenland-sportsfiskere.no
Kasserer: Harald W. Jenssen – 901 43 415 – kasserer@grenland-sportsfiskere.no
Sekretær: Per Ivar Eidem – 415 41 430 – sekretaer@grenland-sportsfiskere.no
Styremedlem: Dag Natedal – 950 63 393 – dag-styremedlem@grenland-sportsfiskere.no
Hytteutvalget / hyttesøknader: Robert Bærulfsen – 906 52 302  – hytteutvalg@grenland-sportsfiskere.no – hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no
Arbeidsutvalget / Sauherad: (UTGÅTT –  2018)
Arrangementskomité: Helge Bøyesen – 941 49 779 -E-post ???
Bandvogn-utvalget: Roger Bakken – *** ** ***  – beltebil@grenland-sportsfiskere.no
Fiskesport redaktør: Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 – fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
Arbeidsutvalget for barn og ungdom: Magne Myrvang – 907 84 708 – ungdomsgr@grenland-sportsfiskere.no
Fiskeutvalget: Bjørn T. Hansen – 906 18 868 – fiskeutvalg@grenland-sportsfiskere.no
Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen – 472 66 369 – kultivering@grenland-sportsfiskere.no
Laks- & sjøørretutvalget: Morten Stensrud – 911 42 791 – lakseutvalget@grenland-sportsfiskere.no
Medlemskartotek: Helge Larsen – 951 37 718 – kartotek@grenland-sportsfiskere.no
Seniorgruppa: Olav Eriksrød – 995 55 894
Tilsyn Huset: Olav Eriksrød – 960 42 767 – gshuset@grenland-sportsfiskere.no
Valgkomité: Tor Erling Løvstad . 957 04 959 – valgkomite@grenland-sportsfiskere.no
Fluegruppa: Per Øivind Arnesen – 941 53 408 – fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no
Internett / Webdesign og vedlikehold: Dag Natedal – web@grenland-sportsfiskere.no
Magne Myrvang: 1. Varamann – 907 84 708
Tor Aschjem: 2. Varamann – 975 11 613

Revisorer:
1. revisor: Magne Myrvang – 907 84 708 – På valg: 2025
2. revisor: Lill-Ann Berg – 481 64 689 – På valg: 2024
Varamann: Dag Martin Paulsen – 907 69 681 – På valg: 2025

Telemark Settefisk A/S
Klekkeri og settefiskanlegg

Kontakt info:
Tor Aschjem    +47 97 51 68 13 /  +47 35 59 03 33

Luksefjellvegen 881
Postboks 144,
3701 Skien