Hopp til innholdet

Våre utleiepriser (medlemmer)

UTLEIEPRISER OG MEDLEMSKONTINGENTER

Utleiepriser på 17 hytter i Grenland Sportsfiskere frem til årsmøte februar 2025

Jakt & Fjellsport står for utleie, Bookingtelefon: 909 48 518. Leieren og alle som skal være med må være
medlemmer av Grenland Sportsfiskere, eller ha betalt en tilleggssum for ikke-medlemmer. Døgnprisene gjelder fra
mandag kl 10:00 til fredag kl. 14:00. Helgepriser fra fredag kl 14:00 til mandag kl. 10:00. Ved døgnleie skal nøklene
leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leiedag.

For Gunhildsbu og Åstadtoppen kan nøklene hentes første leidag kl. 10:00. Hverdager må leier være ute av hytta kl. 14:00 siste leiedag. Hyttene på Hardangervidda og Åstadtoppen leies ut i hele uker i sommersesongen. Søknadsfrist er 10. april 2024. Hyttene i Skien (Sauheradfjella) har spesialordning med vinterpris fra november til og med april

Da betaler du maks kr 1500,- for inntil en hel uke, og samme pris for hele påska fra fredag før påske til 2. påskedag. Søknadsfrist for leie av hytte i skolenes vinterferie eller påske er 20. januar. Etter denne datoen er det fritt fram å reservere hytte til disse feriene, uavhengig av vanlige bestillingsregler.

HARDANGERVIDDA (Disponeres bare om sommeren fra uke 26) – fra 25.06. t.o.m. 18.08. Bytte av hytte lørdag kl 12.00

  1. Bekkjebukt ……..Ukesleie 4 800,- ……Søknadsfrist 10. April.
  2. Gjuvsjå …………….Ukesleie 4 800,- ……Søknadsfrist 10. April.

HYTTEINFO

Informasjon om hyttene: Når du henter nøkler på Jakt & Fjellsport, kan du be om å få med deg et informasjonsark om hytta, i hvert fall første gangen du gjester hytta. Eventuelt kan du hente de samme opplysningene på www.grenland-sportsfiskere.no.

Eiangshytta

Leierne av Eiangshytta har nå tillatelse til å bruke påhengsmotor maks 5 hk. eller el. motor til å frakte bagasje og utstyr til og fra hytta. Leieren av hytta må selv ha med motor. Det er ikke tillatt med motor under fiske, kun frakt av utstyr til og fra hytta. God tur og skitt fiske (GS).

TRANSPORT TIL HYTTENE

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18 / 952 67 141
Kløvhest Mogen 959 68 604
Snøskutertransport Luksefjell 35 59 95 45

HYTTEBOOKING:
909 48 518

Vipps til Grenland Sportsfiskere konto: 623561

Priser gjelder for 2024

HVORDAN BLI MEDLEM I GS

Du kan bruke hjemmesida vår www.grenland-sportsfiskere.no og velg «Bli medlem». Der kan du velge mellom å få medlemsblankett i posten, eller du kan velge «Kjøp medlemskap med vipps» og fylle ut feltene der. VIPPS-nummer for medlemskap er 623561. Husk alltid å oppgi fullt navn og adresse. På Jakt og Fjellsport tar GS imot betaling på vår egen bankterminal.

MEDLEMSKONTINGENTER:           

A-medlem……………………………kr 560,-  
B-medlem……………………………kr 220,-
Junior…………………………………..kr 120,-  
Pensjonist (fra 67 år)………..kr 300,- 

Familie (Ektepar/samboere   
og familie under 20 år). . . …kr 790,-

PRISER IKKE-MEDLEMMER (GJESTEMEDLEMMER):

Voksne . . . . . . . kr. 250,- pr. helg.
              . . . . . . .Kr. 100,- pr. døgn.
Familie . . . . . . . .kr. 400,- pr. helg.
              . . . . . . . Kr. 150,- pr. døgn.
Junior   . . . . . . . ..kr.   75,- pr. helg.
             . . . . . . . . Kr.   25,- pr. døgn

NØKLER TIL HYTTER OG BÅTER

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Det er søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Vi ber om at alle som har tilgang til internett sjekker ledige hytter før bestilling. Gå inn på hjemmesida vår, www.grenlandsportsfiskere.no og klikk på hyttebooking. Da får du oversikt over ledige hytter.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens åpningstid mellom kl 10.00–17.00 (lørdag kl 10.00– 15.00). Vi har egen betalingsterminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort. Utenom åpningstid kan nøkler leveres postkassa i døra på butikken

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn, Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.

Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode hender, og fungerer til alles tifredshet.

KJØRENØKLER

Skal du kjøre i de områder vi leier av Løvenskiold, dreier det seg om bruk av nøkler utstedt i tre farger. Det gjelder BLÅ nøkkel for Bustul, Åslivann og Lona, mens RØD nøkkel vil åpne bommene til Stengestad, Horta og Fjellvannet, og endelig GUL nøkkel til hele Valebø og Svanstul.

Det nytter med andre ord ikke å komme med en GUL nøkkel for Svanstul, hvis du ombestemmer deg og forsøker å komme til Bustul. Kjørelappen må stemme med oppgitte farger.

Opplysninger om hytteleie:
Vi har i dag 16 utleiehytter som alle er pusset opp og er i god stand. Hyttene er populære blant våre medlemmer. Ved første gangs besøk, be om trykt informasjon når du leier hytta, eller besøk hytta på nettet.

Alle hyttene leies ut fra Jakt og Fjellsport AS i Skien. Ligger hytta innenfor en bomveg, får du kjøretillatelse og bomnøkkel når en leier hytta. Kjøretillatelsen løsnes fra nøklene og legges godt synlig i bilen. Skogsbilveiene er ikke vinterbrøyta.

Hyttene er utstyrt med alt du trenger for et opphold. På 3 av hyttene, Sildrevika, Gunhildsbu og Åstadtoppen, er det innlagt strøm. De andre har propan og solcellestrøm. Følgende utstyr finnes i alle hyttene: Madrasser og puter i køyene, glass og kopper, bestikk, kjeler, stekepanne og annet nødvendig kjøkkenutstyr. Hyttene har også radio, vedovn, bord og stoler. Ellers er det uthus med ved, øks og spade. Det er også pram til alle hyttene. Prammene settes ut i mai og taes opp i september/oktober, kontakt hytteansvarlige. Det eneste en trenger å ta med seg er fiskeutstyr, oppvaskhåndkle, sovepose, klær og mat. Ta med laken og putetrekk for å beskytte madrasser og puter i hyttene våre. Åstadtoppen er eneste hytte med dyner – Ta med dynetrekk!

Det er røykeforbud på alle hyttene.

Hunder skal ikke være i møbler eller senger. Hundeskitt rundt hytta fjernes.

Forbud mot våpen på alle hytter, unntatt de som leier hytter og har jaktterreng i området.

Hytteutvalget har ansvar for oppsyn med hyttene, og kan komme på uanmeldt besøk. Søppel lar vi ikke ligge igjen i hytta eller naturen. Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen. Forlat fiskeplassen og hytta slik du selv ønsker å finne den. Ikke fell trær, eller bryt kvist av ungtrær. Tenk miljø…

Utleieregler for Grenland Sportsfiskeres hytter:
Hyttene utleies kun til medlemmer. Gyldig medlemskort skal fremvises ved leie. Alle personer som leieren har med seg på hytta, skal være medlemmer av GS, eller ha gyldig gjestekort. (Det er full anledning til å ha overnatingsgjester med på hyttene, ved at alle ikke medlemmer bekoster gjestekort) Leieren er ansvarlig for dette. Hyttene leies ut fra Jakt og Fjellsport AS i Skien, innenfor vanlig åpningstid, kl. 10:00 til 17:00 Hytteleien skal forskuddsbetales. Det er faste utleiepriser uansett antall personer på hytta. Leier disponerer hele hytta.

Faste døgnpriser, mandag 10.00 til fredag kl. 14.00. Ved døgnleie skal nøklene leveres seinest kl. 14.00 siste leiedag, (gjelder ikke Hardangervidda, Gunnhilsbu eller Åstadtoppen.) Fast helgepris, fredag kl. 14.00 til mandag kl. 10.00. De til en hver tid gjeldende utleiepriser finner du under hytteleie. Prisene står også i hvert nummer av medlemsbladet Fiskesport. Etter åpningstid kan nøkler leveres i postkasse på utsiden av bygget.

Hytteleie kan bestilles 8 dager før første leiedag. Medlemmer med gyldig dugnadskort kan bestille hytte 14 dager før første leiedag. Dugnadskort må fremvises hvis 14 dagers-regelen brukes. Hytta kan bestilles for inntil 1 uke, eventuelt kan ny leie avtales innenfor vanlige frister. Straffegebyr ved for sen innlevering av nøkkel er kr. l00,- pr. døgn.

Bestilling av hyttene er bindende. Skulle det oppstå situasjoner som medfører at man ikke kan benytte hytta, vil en måtte betale for den tiden som hytta star tom i avtalt leieperiode. Krav om betaling frafalles ved dokumentert sykdom.

Brudd på hyttereglene vil i første omgang kunne medføre tap av retten til å leie hytter. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på hyttereglene, kan styret ekskludere et medlem for kortere eller lengre tid i henhold til § 3 i GS lover.

For skolenes vinterferie og påskeferie kan det søkes om hytte i forveien, søknadsfrist er 20. januar.
Gjelder alle hyttene unntatt hyttene på Hardangervidda. Vinterferien er på inntil 9 dager, inkludert 2 helger, og påskeferie er på 11 dager og regnes fra fredag før palmesøndag kl. 14.00. Søknadsskjema finner du på hjemmesida, eller henvend deg til Jakt og Fjellsport AS i Skien, eller en av oppsynsmennene. Alle søknader skal være skriftlige. Etter at søknadsfristen har gått ut, blir hyttene fordelt på søkerne. Medlemmer med gyldig dugnadskort har førsterett. Ved likhet på den enkelte hytte, går forrige års brukere ut. Er det fremdeles likhet, blir det avgjort ved loddtrekning. Etter søknadsfristenes utløp, leies ledige vinter og påskeferiehytter ut til de medlemmer som søker først, uavhengig av vanlige søknadsfrister.

Utleieregler for Gjuvsjå og Bekkjebukt Vi disponerer hyttene kun om sommeren, og det avtales bare ukesleie i ukene 26 til og med uke 32/33, med bytte av hytte lørdager kl. 12.00.

Hyttene leies kun ut til medlemmer av GS. Gyldig medlemskort skal fremvises ved leie. Alle personer som leieren har med seg på hytta, skal være medlemmer av GS. Leieren er ansvarlig for dette. Hytteleia skal forskuddsbetales.

Søknadsfristen for sommersesongen er 10. april. Søknadsskjema finner du på hjemmesida, eller henvend deg til Jakt og Fjellsport AS i Skien eller en av oppsynsmennene. Alle søknader skal være skriftlige. Det kan maksimalt søkes på 3 alternative uker på hver enkelt hytte i sommersesongen. Navn på alle besøkende skal være påført søknaden. Etter at søknadsfristen har gått ut, blir hyttene fordelt på søkerne. Medlemmer med gyldig dugnadskort har førsterett. Ved likhet på den enkelte hytte, går forrige års brukere ut. Er det fremdeles likhet, blir det avgjort ved loddtrekning. Etter søknadsfristens utløp, leies ledige hytter ut til de medlemmer som søker først.

Nøkler hentes og leveres hos Jakt og Fjellsport AS i Skien. Nøklene kan tidligst hentes 2 døgn før første utleiedag. Nøkkelen skal leveres tilbake senest kl. 10.00 etter siste utleiedag.

Sommerleie på Åstadtoppen
For ukene 26 – 33 er det bare ukesleie, med bytte av leietakere fredag kl. 14.00.

Ubenyttet hytte i sommerferien kan benyttes med 5 dagers varsel etter avtale med tisynsansvarlige.

NB!

Ved sjekk av tilgjengelighet over flere dager så må det tastes inn ankomst den dagen du kommer og avreise dagen etter du drar.

For eksempel ved leie i helger tastes inn ankomst fredag og avreise mandag fordi nøkkelen skal leveres før 12 på mandag

Sjekk Tilgjengelighet

HYTTEBOOKING:
909 48 518