Hopp til innholdet

Fangstregistrering, laks

Laks og sjøørret sesong 2024 – Fiske starter 01. juni

Følg nøye reglene på de respektive plasser. Overtredelser og ikke innleverte fangstrapport kan medføre utelukkelse fra Grenland Sportsfiskere.
Husk å notere på fangstskjemaet om laksen du fanget manglet fettfinne!
Skitt fiske !!!


Hei alle Laksefiskere i Skien/Telemarksvassdraget

Skienselva Elveierlag og Grenland Sportsfiskere vil med dette informer at vi har et nytt sted (app) for å registrere fangsten. Logg dere inn på https://elveguiden.no/  lag en profil + last ned app på telefonen.

Morten Stensrud – Lakseutvalget

Birger Stokkedal – Klosterfossen

Oppgang fisketrappene 2024

Klosterfoss

0 Laks

0 Sjøørret

0

Mølla

1. Laks

1. Sjøørret

0

Skotfoss

0 Laks

1. Sjøørret

0

Første fisk (laks) opp Mølletrappa 04.06.24 (https://www.riverwatcherdaily.is/Migration)


Laksebørs
Fangster hittil i år: 45 laks

Skjermbilde, fangster for Skienselva 22.06.2024, Elveguiden. Få fersk oppdatering. Klikk på link. (https://elveguiden.no/no/laksebors/524)

Å bli en bedre laksefisker krever både tålmodighet og kunnskap. Her er noen tips som kan hjelpe deg på veien:

Lær om laksens atferd:
Forstå når laksen trekker oppstrøms, hvilke områder de liker å oppholde seg i, og hvordan de reagerer på ulike værforhold. Dette vil hjelpe deg med å velge riktig tidspunkt og sted for fisket.

Riktig utstyr:
Invester i godt utstyr, spesielt stenger, sneller, liner og kroker. Velg utstyr som passer til laksefiske, og lær deg hvordan du vedlikeholder det. Et godt utgangspunkt er å besøke en lokal sportsbutikk eller snakke med erfarne fiskere for anbefalinger.

Teknikk:
Lær ulike teknikker for laksefiske, som fluefiske, spinnfiske eller markfiske. Prøv deg frem og finn ut hva som fungerer best for deg. Husk at teknikkene kan variere avhengig av elvens forhold og årstiden.

Lær om agn:
Laksen er kresen når det gjelder agn. Lær deg hvilke typer agn som fungerer best for laksefiske. Dette kan inkludere fluer, sluker og mark.

Vær tålmodig:
Laksefiske kan være en utfordrende aktivitet. Vær tålmodig og nyt tiden ved elven. Ikke gi opp selv om du ikke får napp med en gang.

Respekt for naturen:
Ta vare på elvene og miljøet rundt deg. Rydd opp etter deg, følg reglene for fiske og respekter laksens gyteområder.

Lær av erfarne fiskere:
Snakk med erfarne laksefiskere, del erfaringer og lær av deres tips og triks. Fellesskapet rundt laksefiske er en viktig del av opplevelsen.

Husk at laksefiske ikke bare handler om å fange laksen, men også om å nyte naturen, roen og fellesskapet. Skitt fiske!, og må du få mange flotte lakseopplevelser! 

Dag Natedal


Fiske-telling nedstrøms Skotfoss

For å dokumentere oppvandring av anadrom fisk, er det viktig å telle antall oppvandret fisk. Grenland Sportsfiskere (GS) har drevet med årlige manuelt fiske-tellinger på Skotfoss, Mølla og Klosterfossen siden 1983 og fram til 2005.2006 monterte vi for første gang fiske-teller i alle 3 fisketrappene, såkalt Kåre Myre tellere (elektromagnetiske). I 2014 byttet og kjøpte Akershus energi ny fiske-teller på Skotfoss til optisk Vaki-fiske-teller produsert på Island. Denne telleren ble byttet ut i 2019 til Vaki-teller med video opptak. Fiske-telleren i Klosterfossen ble byttet ut i 2018 til Vaki teller med videoopptak. Fisketrappa i Mølla ved Skien sentrum ble byttet ut og bygd ny fisketrapp i 2017 denne sto klar sesong 2018, men det ble ikke montert fiske-teller før 2019 til Vaki teller med videoopptak. Ja alle kan følge oppgangen i Skiens-vassdraget ved å klikke seg inn på Grenland Sportsfiskere hjemmeside. Shit fiske!
https://grenlandsportsfiskere.no/15c42-web-agency-gb-portfolio-single/ eller https://www.riverwatcherdaily.is/Migration


En liten oppfordring til oss fiskere:
Husk å ta med der tomme brusflasker og mark bokser i plast hjem fra fisketuren. De havner fort i havet der de males opp til mikroplast. Fisk spiser alt, så til slutt havner plasten opp på middagstallerkenen din. Bon appetitt.


Om fangstrapportering

Når du leverer fangstrapporter gjør du norsk naturforvaltning en tjeneste. Rapportene leveres direkte til den grunneier eller organisasjon som har forvaltningsansvar i området du har fisket.

Takk for hjelpen.

Lovbestemmelser om oppgaveplikt

I lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. finner du bestemmelser om oppgaveplikt: «Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til den som eier fiskeretten».

I loven er anadrome laksefisk definert som «laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk».

Rømt oppdrettsfisk regnes som anadrom laksefisk og skal derfor inngå i rapporteringen: «Rømt eller utsatt oppdrettet laksefisk som kan vandre fra sjø til ferskvann regnes som anadrom laksefisk når de lever fritt i sjø eller vassdrag».

Fangstrapportering fra elvefiske

Den vanligste måten å levere fangstrapport på, er å skrive resultatet av fisket på baksiden av fiskekortet og levere dette til kortselgeren, eller legge det i en postkasse.

Fiskeforeningen eller elveeierlaget samler på slutten av sesongen alle fangstrapportene og lager en oversikt som sendes til Fylkesmannen. Mange elveeierlag har de siste årene innført alternative metoder for fangstrapportering. Du kan for eksempel rapportere fangsten din elektronisk med SMS fra mobiltelefon. Foreningene og lagene kan også rapportere elektronisk på Internett direkte til Fylkesmannen.

Etter at fiskesesongen er avsluttet mottar Statistisk sentralbyrå elvevise fangstrapporter fra Fylkesmennene og sammenstiller det hele i publikasjonen Noregs offisielle statistikk, Lakse- og sjøaurefiske. Denne publikasjonen har blitt utgitt hvert år. Resultatene blir også lagt ut elektronisk i Statistikkbanken hos Statistisk sentralbyrå. Komplett fangststatistikk fra 1876 og fram til i dag finner du også i Lakseregisteret hos Miljødirektoratet.

Krav til rapportering fra elvefisket

Som fisker skal du rapportere fangsten din med hvor du har fisket, hvor mange fisk du har fanget og samlet vekt av fangsten. For laks skal tallene fordeles på smålaks (fisk under 3 kg), mellomlaks (fisk mellom 3 og 7 kg) og storlaks (fisk over 7 kg). For sjøørret og sjørøye er det ingen inndeling i vektklasser.

Det skal oppgis om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Det skal også oppgis dato eller ukenummer for når fangsten ble tatt. I fangstrapporteringen skiller vi ikke mellom villaks og rømt oppdrettslaks. All fangst av laks skal rapporteres. Årsaken til dette er at det i praksis er vanskelig å skille nøyaktig mellom vill fisk og rømt fisk.