Hopp til innholdet

Om oss

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort. Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 17 hyttene foreningen disponerer.

Vi er drevet av verdier

Foreningens formål er å samle sportsfiskere til arbeid for kultivering av fiskebestanden, og for å muliggjøre og lette adgangen til sportsfiske for foreningens medlemmer.

Hensiktsmessig arbeid for rasjonelt stell av fiskebestanden og for utbredelse av fiskekultur blant så vel  sportsfiskere som yrkesfiskere, og drive aktivt naturvern.

Arbeide for en sunn og fornuftig utvikling av fiskelovgivningen.

At foreningen skaffer medlemmene adgang til fiske.

Samarbeid med foreninger og grunneiere med samme formål.

Super effektive

Foreningens styre og utvalg

Dypt engasjert

Alle utvalgene er dypt engasjert. Rasjonelt stell av fiskebestanden og for utbredelse av fiske kultur blant så vel sportsfiskere som yrkesfiskere.

Høy dyktighet

Arbeide for en sunn og fornuftig utvikling av fiskelovgivningen.

Dag Natedal.

Web, designer
web@grenlandsportsfiskere.no

Kjell Høiby.

Redaktør, Fiskesport
fiskesport@grenlandsportsfiskere.no

Bjørn Erik Eik.

Leder, Grenland Sportsfiskere
leder@grenlandsportsfiskere.no