Hopp til innholdet

Lonabu

Hytta ligger ved veien til Grantjønn og lona, ca. 1,5 km før en kommer til lona. Hytta innholder ett oppholdsrom og to soverom. Det hører med en båt til hytta.

I Grantjønn er det mye, men liten fisk, mens i lona kan en få fine fangster. Sørvest for hytta kan en fiske i Grønlitjønn og hermanstjønn. hvis en går ca to km vestover, kommer en til raufansvatn. Videre innover ligger flere fiskevann. De fleste vannene i området har en stor bestand av ørret og tryte. i raufansvatn og Østre og Vestre Uvassvatna er det bare ørret. Vestre Uvassvatn har den fineste fisken. Det er gode muligheter for å finne både blåbær og tyttebær i området.

Om vinteren kan en gå på ski fra luksefjellveien, ca. 4 km. Det er ikke oppkjørte løyper til lona.