Hopp til innholdet

Våre hytter

Røyvannstua

I 1979 overtok GS røyvannstua i bytte med Nisterudstua. Hytta ligger idyllisk til i nordenden av røyvannet. Veien går inn til sørenden av røyvannet hvor det ligger en båt en kan ro over til hytta.

Like etter stiftelsen av GS i 1937 ble det inngått avtale med Løvenskiold om leie av Røyvannet og Nisterudtjern. Det var her og i Fjellvannet de 100 medlemmene kunne fiske rett etter stiftelsen. Denne lille foreningen var full av entusiasme. Allerede stiftelsesåret ble det satt ut 3000 yngel i Røyvannet, hvor de også drev oppsyn.
Det motsatte kan sies om Røyvannshytta. Her er det solrikt, åpent og flatt. Maken til «ferieplass» så nær byen skal en lete lenge etter. Helt usjenert kan en ta en dukkert. Etterpå kan det grilles på den fine uteplassen rett i vannkanten. God mobildekning.


Ørjebu

Hytta ligger nedenfor demningen i sørenden av Ørjevatn. Dette var foreningens første hytte, som vi overtok i 1965. Den var da en falleferdig fløtningshytte med jordgulv (Damstua). Vi satte den i stand, nå er den svært bra. Ørjevatn er på 518 mål, og ligger 560 moh. Før oppdemningen i1922 var dette to vann, Ørjevatn og Bustulvatn. Det er mye fisk i vannet, så ikke slipp fisk ut igjen! Under det bratte Ørjefjell er det ofte fisk å få. Det er mange andre vann i området. Bonntjenn, hvor veien går forbi, er et av vanna våre som er åpnet for fiske fra flytering.

På lonene ned mot Håkastultjønn (Musevolden) er det mye småfisk – fint sted med unger.
Vestover er det flere vann som er verdt et besøk. Fjellstultjønn og Grasdalstjønn (Grantjønn) er ”overbefolka,” men flere av vanna innenfor er interessante vann hvor det settes ut fisk.


Horta

I Bø ble det kjøpt ei brakke som ble plassert på østsida av Hortavatn. Den ble pusset opp og veranda ble bygd. Klarsignalet for utleie ble gitt i 1986. Etter utbedringer i 1995 forsvant brakkepreget. Ikke rart at dette er favorittstedet til nokså mange. ”Jeg liker meg godt på Horta”, er omkvedet.

Hortavatn er 490 mål stort. Det er langstrakt med et smalt parti på midten. Her er det fint å gå i land på roturen. For fisket sin del, kan det lønne seg å ro vatnet til endes
En bør ta et kvarters spasertur til Belatjønn med fiskestanga. Legg også turen oppom naboen Dølatjønn. Østre og Vestre Hortatjønn må letes opp. Det er ikke langt å gå. Begge stedene kan gi et spennende fiske.


Kristiansbu

Kristiansbu ligger flott til ved albogatjønn ved inngangen til Sondalsfjell naturreservat.
Hytta har et oppholdsrom og to soverom med til sammen seks sengeplasser. til hytta hører det med to båter, en i albogatjønn og en i åslivatn.

Det er mange muligheter for fiske og friluftsliv i området. Foruten å fiske i albogatjønn og åslivatn kan
en ta turen inn i Sondalsfjell naturreservat til mange fine fiskevann hvor det er tatt mye fisk på over kiloen.

Det er ca. en halv times gange til Sondalsvatn. i lia halvveis inn til Sondalsvatn ligger det en bjørnestille. her var Ole høgli med på å skyte 29 bjørner på 1800-
tallet. Det sies at det er ved denne bjørnestilla det er blitt felt fl est bjørner i Norge.


Lonabu

Hytta ligger ved veien til Grantjønn og lona, ca. 1,5 km før en kommer til lona. Hytta innholder ett oppholdsrom og to soverom. Det hører med en båt til hytta.

I Grantjønn er det mye, men liten fisk, mens i lona kan en få fine fangster. Sørvest for hytta kan en fiske i Grønlitjønn og hermanstjønn. hvis en går ca to km vestover, kommer en til raufansvatn. Videre innover ligger flere fiskevann. De fleste vannene i området har en stor bestand av ørret og tryte. i raufansvatn og Østre og Vestre Uvassvatna er det bare ørret. Vestre Uvassvatn har den fineste fisken. Det er gode muligheter for å finne både blåbær og tyttebær i området.


Stegaberget